Partnerid

ZZZ BATUUDIKESKUSE ÜLDISED SISEKORRAREEGLID

 • ZZZ Batuudikeskus ei osuta lapsehoiuteenust, seega ei vastuta  keskuses viibivate laste eest ega teosta laste üle järelevalvet. Lapsed on lapsevanema või täiskasvanud saatja vastutusel.
 • Turvalisuse tagamiseks palume lapsevanematel jälgida kõigi batuudikeskuses viibivate laste tegevust.
 • ZZZ Batuudikeskus ega selle töötajad ei vastuta külastajate võimalike õnnetusjuhtumite eest, välja arvatud mänguvarustuse või atraktsioonide riketest tuleneda võivad juhtumid.
 • Palume batuudikeskuse külastajatel jätta üleriided ja jalanõud garderoobi. ZZZ Batuudikeskuses on välisjalanõudes ja paljajalu viibimine keelatud. Võimalusel palume kaasa võtta pehmetallalised sisejalanõud.
 • Külastaja peab ZZZ Batuudikeskuse töötajat koheselt teavitama kui on juhtunud õnnetus, külastaja on vigastada saanud või on juhtunud midagi muud mis seab ohtu ZZZ Batuudikeskuse külastaja või vara, kas siis reeglite rikkumist, uputust, tulekahju vms.
 • Palume viia kõik leitud esemed ZZZ Batuudikeskuse töötaja kätte. Kaotatud esemeid hoiame ühe kalendrikuu administraatori juures.
 • Palume kasutada atraktsioone ja muid vahendeid hoolikalt ning heaperemehelikult. ZZZ Batuudikeskuse vara kahjustamisel või hävitamisel on õigus nõuda kahju täies ulatuses hüvitamist.
 • Palume külastajal hoolikalt jälgida oma isiklikke asju (kott, mobiiltelefon, võtmed jne). Väärtuslikud asjad on võimalik jätta hoiukappi. ZZZ Batuudikeskus ei vastuta külastaja isiklike asjade, kaotsimineku, varguse või kahjustumisega kaasnevate kahjude eest. ZZZ Batuudikeskus ei vastuta garderoobi jäetud külastajate asjade eest.
 • ZZZ Batuudikeskuses on lubatud pildistada ja kasutada materjale ZZZ Batuudikeskuse kodulehel ja sotsiaalmeedias.
 • Suitsetamine ja alkohoolsete jookide tarvitamine on ZZZ Batuudikeskuse ruumides keelatud. Samuti ei ole lubatud siseneda alkoholijoobes. Batuudikeskuse töötajal on õigus selle avastamisel paluda külastajal viivitamatult ZZZ Batuudikeskuse territooriumilt lahkuda.
 • Soovi korral on pärast sünnipäevatoa õigeaegset vabastamist lastel võimalus jääda mängumaale mängima ostes pileti.
 • Alla 6 aastased lapsed peavad Batuudikeskuse turvalisuse ja ohutuse tagamiseks viibima koos täiskasvanud saatjaga. Suuremad, kes ise juba koolis käivad, võivad viibida ka vanemata. Kui jätate lapse batuudikeskusesse järelvalveta, siis esmalt palume selgitada talle kõiki reegleid ning jätta administraatorile oma kontaktnumber, et vajadusel teiega ühedust saada.
 • Oma söögid/joogid võib kaasa võtta ainult siis, kui on broneeritud sünnipäevatuba! Palume sünnipäevatoast söökide/jookidega mänguplatsile mitte minna.
 • Sünnipäevatubades ei ole lubatud kasutada tordi vulkaanküünlaid ja teisi pürotehnilisi tooteid!
 • Broneerimistasu loobumise korral ei tagastata! Broneeringu muutmisel tuleb tasuda uuesti ettemaks 25€.

BATUUDIVÄLJAKU OHUTU KASUTAMISE REEGLID

 • Ära hüppa mitmekesi ühel batuudil. See viib teised hüppajad tasakaalust välja ja sellise tegevusega lõhub vedrusid.
 • Batuudiväljakul istumine ja lamamine ei ole lubatud, puhkamiseks palume batuudiväljakult lahkuda.
 • Hüppamine, istumine ja ronimine kollastel külgmistel turvapatjadel ei ole lubatud.
 • Jooksmine ja maadlemine ei ole batuudiväljakul lubatud.
 • Keelatud on tulla batuudiväljakule söögi (kaasa arvatud nätsu) ja joogiga.
 • Keelatud on tulla väljakule riietes millel on väljaulatuvad metallosad ( suured lukud, needid ja pandlad).
 • Palun ära mine batuudiväljakule telefoni, kaamera, võtmete või muude teravate esemetega. Asjad saad vajadusel jätta hoiukappi.
 • Batuudiväljakul on keelatud hüppamine välisjalatsites või paljajalu ( sokid või pehmetallalised jalanõud on lubatud)
 • Batuudiväljakul võib korraga viibida kuni 18 hüppajat.
 • Palun arvesta teiste batuudiväljakul hüppajatega. Eriti tähelepanelik ole väikeste laste suhtes!
 • Iga külastaja vastutab ise selle eest, et ZZZ Batuudikeskuse poolt pakutavad tegevused on sobivad ning vastavuses tema füüsiliste võimete ja tervisliku seisundiga.

  Batuudiväljakul hüpates ära hinda oma võimeid üle!

RONIMISLINNAKU OHUTU KASUTAMISE REEGLID

 • Ronimislinnak on mõeldud kuni 12 aastastele lastele. Lapsevanem või lapse eest vastutav isik määrab iseseisvalt lapse sobilikkuse seal mängimiseks ning ühtlasi vastutab tema turvalisuse eest.
 • Palume eemaldada atraktsiooni kasutaja riietelt kõik asjad, mis võivad kahjustada mingil viisil teisi kaasmängijaid ja/või atraktsioone- näiteks vööd, võtmehoidjad, prillid, pastapliiatsid, kellad, juuksenõelad, ehted. Eelloetletud esemed võivad kriimustada külastajat ennast või teisi mängijaid, samuti võib nendega atraktsioonide külge kinni jääda.
 • Ronimislinnaku väliskülgedel ja võrkudes ronimine on keelatud, samuti on keelatud üles ronida liumägede laskumistest.
 • Ronimislinnakule ei ole lubatud minna söögi (kaasa arvatud näts) ja joogiga

MÄNGUDE KASUTAMISE REEGLID

 • Palume mänge kasutada mõõdukalt ja heaperemehelikult. Et ka teised külalised saaksid peale sind mängida.
 • Enne mängu alustamist pese käed puhtaks. Toiduste, rasvaste või määrdunud kätega mängimine on keelatud.
 • Korvpallid on mõeldud ainult korvpallimängu alas viskamiseks. Ära mängi nendega jalgpalli ega põrgata mööda saali.
 • Õhuhokit mängides hoia vastu lauda ainult tõukuri alumine pool (vildiga). Tõukuri servaga lükkamine vastu lauda on keelatud kuna see kahjustab mänguväljakut.
 • Ära aseta jooke mängude peale kuna need võivad mänguhoos ümber minna ja kahjustada elektroonikat.
 • Mitte ühtegi elektroonilist mängu ei tohi vooluringist välja tõmmata. Juhul kui mängul esineb rike, siis tuleb sellest teavitada koheselt batuudikeskuse töötajat.

  Kui reeglite punktides või sisekorrareeglites tekib küsimusi, siis on keskuse töötaja meeleldi nõus selgitusi jagama. Küsimuste või probleemide korral palume pöörduda keskuse töötaja poole.


 
OLEME AVATUD

E-R 15.00-21.00
L-P 11.00-21.00

E-post
info@zbatuudikeskus.ee

Aadress
ZZZ 55600 Tallinn

Telefon
+372 100 1516

5. juulist 2012 - 4. juunini 2013 aitas ZZZ OÜl põhivara soetada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programm.